top of page

Optimerad portfölj i din risknivå

Portföljen innehåller en sammansättningen av 10 olika fonder med en bred marknadsexponering och låg totalavgift. Portföljen innehåller både fonder med aktiv förvaltning och passiv förvaltning. (indexfonder)  Eftersom din risknivå är hög innehåller portföljen 80 % i aktiefonder och 20 % räntefonder. 
När du valt en förvaltningsplan som passar dig skickas portföljförslag till dig med exakta innehav, fördelning och historisk utveckling. Välj förvaltningsplan!
Avgift

0,85 %

Avkastning (snitt 5år)

15 %

Sharpekvot 

1,17

Standardavvikelse

9,8 %

Portföljbeskrivningen är ett genomsnitt av Prismas alla portföljer i risknivå hög. Du får fullständig information och faktablad om varje värdepapper i gällande portfölj innan tecknandet. Värdepapper är Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. 
Snittavgift hos
fond-i-fond rådgivare*
Avgift din portfölj
0,85 %
Snittavgift blandfonder

1,58 %

2,27 %

*Källa: Statistik från Morningstar 2017
**Årlig fondavgift i snitt hos tre av de största förmedlaraktörerna i Sverige

Dokumentation & godkännande

Portfölj

Sparprofil

Riskattityd

Sparhorisont

Kunskap

5

6

Välj en plan som passar dig! 

Antal pensionsförsäkringar

Individanpassad portföljstrategi

Diversifiering, låg avgift, hög kvalité

Aktiv förvalting

Löpande rebalansering

Utvecklingsuppdateringar

Kundwebb

Pensionssammanställning

Optimering av hela pensionskapitalet!

flyttmöjligheter, sammanslagningar, kostnadssänkningar m.m.

TOTAL
Förvaltning och total optimering av hela ditt pensionssparande
188 kr/mån

Obegränsat

BAS
Förvaltning av din aktiva pensionsförsäkring 
59 kr/mån

En 

Efter val av pensionsoptimeringsplan mailar Prisma avtal, villkor tillsammans med fondbytesblankett och fondfaktablad för granskning och signering (digital med Mobilt BankID). I dagsläget kan vi erbjuda delbetalning kvartalsvis och halvårsvis. Avtalet tecknas med 12 månaders bindningstid. Har din arbetsgivare en betalningsplan för sina anställda kommer det framgå i utskicket och du kommer inte faktureras privat. Finns betalningsplan via arbetsgivare och du väljer Totalplan drar Prisma av Basavgiften.
bottom of page