top of page
RISKNIVÅ LÅG

Risknivå: Låg 

Strategi: Defensiv

Du kommer erbjudas att placera ditt pensionskapital i tillgångar som förväntas ge en avkastningen på 3 % på ett år. Det finns dock en risk att du enskilt år förlorar upp till 10% av ditt sparkapital. Hur väl motsvarar det din riskbenägenhet?
bottom of page