top of page

Barnförsäkring

 

 
 
Fler barn får bestående skador på grund av sjukdom än av olycksfall, därför ska en bra barnförsäkring ge ersättning både för sjukdom och olycksfall. En försäkring gäller dock aldrig för något som inträffat innan du tecknat försäkringen. Medfödda sjukdomar exempelvis ADHD, CP-skada eller epilepsi är ofta helt undantagna. Det är även vanligt med begränsningar i ersättning för psykisk sjukdom.
Barn som på grund av handikapp aldrig kommer ut i arbetslivet får låg ersättning från samhället. En barnförsäkring kan då ge ett extra ekonomiskt stöd både till barnet och till föräldrarna.
 

Barnförsäkringar kan bland annat ge ersättning:
  • vid bestående fysisk eller psykisk funktionsnedsättning (medicinsk invaliditet)
  • vid bestående arbetsoförmåga (ekonomisk invaliditet)
  • när barnet får vissa allvarliga diagnoser
  • till förälder som beviljats vårdbidrag och till äldre barn vid sjukskrivning
 
Skaffa barnförsäkringen tidigt
Det är bra om du tecknar en barnförsäkring så tidigt som möjligt innan eventuella problem har visat sig. När du ansöker om en individuell barnförsäkring får du fylla i en hälsodeklaration med frågor om barnets hälsa. Svara utförligt och sanningsenligt på frågorna. Oriktiga uppgifter kan innebära att barnförsäkringen inte gäller. När barn medförsäkras i föräldrarnas gruppförsäkringar krävs normalt ingen hälsodeklaration utan bara en anmälan.

 

Vad ingår i en barnförsäkring?

bottom of page