DIN RISKPROFIL
En passande riskklass för dig som vill ha ett mer balanserat sparande med mindre svängningar. Historiken visar att det har varit en mest gynnsamt att placera i denna riskklass när man har en kortare tidshorisont i sitt sparande.

Din risknivå är: Mellanhög

Placeringsförslag

60 % aktiefonder, 35 % räntefonder, 5 % hedgefonder

 

Dina pensionspengar placeras i flertalet högkvalitativa fonder som ger exponering mot hela världen. Fullständigt placeringsförslag skickas för granskning och signering med mobilt BankID när vi mottagit din riskprofil.