top of page
DIN RISKPROFIL
En passande riskklass för dig som vill ha ett mer balanserat sparande med mindre svängningar. Historiken visar att det har varit en mest gynnsamt att placera i denna riskklass när man har en kortare tidshorisont i sitt sparande.

Din risknivå är: Mellanhög

Placeringsförslag

60 % aktiefonder, 35 % räntefonder, 5 % hedgefonder

 

Dina pensionspengar placeras i flertalet högkvalitativa fonder som ger exponering mot hela världen. Fullständigt placeringsförslag skickas för granskning och signering med mobilt BankID när vi mottagit din riskprofil.

bottom of page