top of page
DIN RISKPROFIL
En passande riskklass för dig som vill ha en "krockkudde" vid eventuella värdefall. Historiken visar att det hade varit mest gynnsamt att placera i denna riskklass när man har lång tidshorisont men inte vill riskera för stor värdeminskning på kort sikt.

Din risknivå är: Hög

Placeringsförslag

80 % aktiefonder, 20 % räntefonder

 

Dina pensionspengar placeras i flertalet högkvalitativa fonder som ger exponering mot hela världen. Fullständigt placeringsförslag skickas för granskning och signering med mobilt BankID när vi mottagit din riskprofil.

bottom of page