top of page
DIN RISKPROFIL
En passande riskklass för dig som vill ha ett mer tryggt sparande med placeringar som skyddar ditt kapital vid  svängningar i börsen. Låg förväntad avkastning. 

Din risknivå är: Låg

Placeringsförslag

20 % aktiefonder, 70% räntefonder, 10 % hedgefonder

 

Dina pensionspengar placeras i flertalet högkvalitativa fonder som ger exponering mot hela världen. Fullständigt placeringsförslag skickas för granskning och signering med mobilt BankID när vi mottagit din riskprofil.

bottom of page