top of page
RISKNIVÅ HÖGSTA

Risknivå: Högsta

Strategi: Maximal

Du kommer erbjudas att placera ditt pensionskapital i tillgångar som förväntas ge en avkastningen på 9% per år. Det finns dock en risk att du enskilt år förlorar upp till 40% av ditt sparkapital. Hur väl motsvarar det din riskbenägenhet?
bottom of page