top of page
RISKNIVÅ MELLAN

Risknivå: Mellan

Strategi: Balanserad

Du kommer erbjudas att placera ditt pensionskapital i tillgångar som förväntas ge en avkastningen på 6 % på ett år. Det finns dock en risk att du enskilt år förlorar upp till 20% av ditt sparkapital. Hur väl motsvarar det din riskbenägenhet?
bottom of page