top of page
RISKNIVÅ HÖG

Risknivå: Hög

Strategi: Offensiv

Du kommer erbjudas att placera ditt pensionskapital i tillgångar som förväntas ge en avkastningen på 7,5 % på ett år. Det finns dock en risk att du enskilt år förlorar upp till 30% av ditt sparkapital. Hur väl motsvarar det din riskbenägenhet?
bottom of page