top of page
Du har nu svarat på alla våra frågor om din kunskapsnivå, sparhorisont och riskattityd!

Du får portfölj med låg avgift, fantastisk riskspridning anpassad efter din riskvilja och avkastningsmål!

Vi hjälper dig med att placera ditt pensionskapital i en eller flera portföljer. Placeringen mår sedan bäst av underhåll, eftersom både världen och fonderna förändras och så också förutsättningarna i försäkringsbolagen där du har dina pengar. För en låg kostnad löser vi både underhåller och hela uppsättningen åt dig.

Du får portfölj med låg avgift, fantastisk riskspridning anpassad efter din riskvilja och avkastningsmål!

Vi hjälper dig med att placera ditt pensionskapital i en eller flera portföljer. Placeringen mår sedan bäst av underhåll, eftersom både världen och fonderna förändras och så också förutsättningarna i försäkringsbolagen där du har dina pengar. För en låg kostnad löser vi både underhåller och hela uppsättningen åt dig.

 Statistiken visar att de sparare med fler än 7 fonder har högre riskjusterad avkastning.
Portföljbeskrivningen är ett genomsnitt av Prismas alla portföljer i risknivå hög. Du får fullständig information och faktablad om varje värdepapper i gällande portfölj innan tecknandet. Värdepapper är Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. 

Vad kostar det?

Kostnaden för optimeringstjänsten är 59 kr/mån.
Har man fler pensionsförsäkringar är kostnaden endast 39 kr/mån extra per pensionsförsäkring. 
Har man arbetat i flera år och bytt arbetsgivare några gånger är det vanligt att ha flera olika tjänstepensioner (fribrev) via olika arbetsgivare. De försäkringsbolag vi kan hjälpa till med förvaltning är; SEB, Länsförsäkringar, Skandia, SPP, Movestic, Folksam. 
Allt detta ingår!

Pensionssammanställning

av hela ditt pensionskapital.

Optimering av hela pensionskapitalet!

flyttmöjligheter, sammanslagningar, kostnadssänkningar m.m.

Individanpassade portföljer

Bra riskspridning, låg avgift,

hög riskjusterad avkastning

Löpande underhåll

Löpande information om utveckling

Kundwebb

Prisma villkor tillsammans med fondbytesblankett och fondfaktablad för granskning och signering (digital med Mobilt BankID). I dagsläget kan vi erbjuda delbetalning kvartalsvis och halvårsvis. Avtalet tecknas med 12 månaders bindningstid. Har din arbetsgivare en betalningsplan för de anställda kommer det framgå i utskicket och du kommer inte faktureras privat.
bottom of page