top of page

Löneväxling

När du löneväxlar så byter du en del av din lön mot pension. Din arbetsgivare betalar sociala avgifter på din lön, men om du väljer att löneväxla betalar din arbetsgivare istället en så kallad särskild löneskatt. Skillnaden mellan ovanstående är ca 6% vilket gör att arbetsgivaren kan betala in mer pengar till din pension än vad du får i lön!
Vem kan löneväxla?

Löneväxling är ett fördelaktigt alternativ för den som har kvar minst 42 000 kr (8,07 inkomstbasbelopp) i månadslön efter summan för löneväxlingen räknats bort (2018).

Lägre lön än 42 000 kr efter löneväxling påverkar den statliga ålderspensionen, sjukpenningen och föräldrapenning negativt;

Om den anställde tjänar under 7,5 pbb minskar sjukpenningen och den tillfälliga föräldrapenningen från Försäkringskassan vid löneväxling.

Om den anställde har en lön under 10 pbb blir föräldrapenningen lägre vid löneväxling.

Slutligen minskas den allmänna pensionen för den anställde vid löneväxling om denne tjänar mindre än inkomsttaket för pensionsrätter (8,07 ibb).

Räkneexempel

Arbetsgivaren betalar arbetsgivaravgift på 31,42 procent. På en lön på 10 000 kronor är den totala kostnaden för arbetsgivaren alltså 13 142 kronor.

  • Lön: 10 000 kronor

  • Arbetsgivaravgift (31,42 %): 3 142 kronor

  • Arbetsgivarens totala kostnad: 13 142 kronor

 

På pensionspremier betalas en särskild löneskatt på 24,26 procent istället för arbetsgivaravgiften. Den anställde kan därför få en högre pensionspremie utan att det kostar företaget något extra.  

  • Pensionspremie: 10 576 kronor

  • Särskild löneskatt (24,26 %): 2 566,7 kronor

  • Arbetsgivarens totala kostnad: 13 142,7 kronor

Kompensationsfaktor 2018 (enligt exempel ovan): 1,3142 / 1,2426 = 1.0576 = 5,8 %

bottom of page