NYHETER

3/9/2016

Svenskarnas stress fortsätter att öka - och allt fler blir sjukskrivna!

En ny rapport från fackförbundet Vision visar att antalet personer i Sverige som sjukskrivs på grund av stress har ökat dramatiskt under de senaste åren. Mellan 2012 och 2014 har antalet stress-relaterade sjukskrivningar ökat med hela 70 procent. De som drabbats hårdas är kvinnor, blan...

 

Antalet personer med privat eller arbetsgivarbetald sjukvårdsförsäkring fortsätter att öka. Statistik för det fjärde kvartalet 2015 visar att antalet tecknade sjukvårds-försäkringar uppgår till 648 000, vilket är en ökning med 35 000 personer, eller 6 procent, jämfört med fjärde kvartalet 2014.

En typisk sjukvårdsförsäkring omfattar sjukvårdsrådgivning, v...

Please reload

NYHETER

 

 

Please reload

Digitala tjänster
Gruppförsäkring
Pensionsoptimering
Kundwebb
Följ oss
Facebook
LinkedIn

Prisma Försäkringsmäklare

0522 - 51 88 90 | info@prisma.se

Lindebergska villan | Lagerbergsgatan 33 | 451 31 Uddevalla