top of page
RISK OCH AVKASTNINGSVILJA

Här följer exempel på hur din pension kan utvecklas i under en period av 10 år.

Vilken risknivå passar dig?

 + 75 %

 + 55 %

- 20 %

 - 10 %

 + 30 %

 - 30 %

Blå linje tilltalar den försiktiga spararenFöredrar du ett tryggare sparande framför chans till god avkastning är detta rätt risknivå för dig.

Grön linje tilltalar den Balanserade spararen. Önskar du ett du ett ganska tryggt sparande med något mer avkastning är detta rätt risknivå för dig.

Orange linje tilltalar den offensiva spararen som tycker att möjlighet till hög avkastning är viktigare än ett tryggt och stabilt sparande. 

bottom of page