top of page

Rekommenderad risknivå: Mycket hög

6
I längre sparhorisont visar historiken att det har varit en gynnsamt att ta högre risk, och det är på grund av att man har råd att låta pengarna gå upp och ned i värde – mot att man, förhoppningsvis, får högre avkastning i slutändan. Med din riskbenägenhet och långsiktiga sparhorisont är rekommenderat att låta hela din portfölj bestå av 100 % aktiefonder, eftersom det ger en högre förväntad avkastning över tid. 

6

Kunskap

Sparhorisont

Riskattityd

Sparprofil

Portfölj

Dokumentation & godkännande

5

4

bottom of page