top of page

Optimera din pension!

Ett billigt, enkelt och smart sätt att säkerställa att dina pensionspengar växer
i den risknivå som passar dig!
1) Besvara några frågor
2) Få placering- och optimeringsförslag
på dina pensionsförsäkringar!
3) Signera med mobilt BankID
raket.gif

Få personer har tid, kunskap eller intresse att ta hand om sina pensionspengar.

Prisma Optimera är en ärlig, digital pensionsförvaltningstjänst som utbildar, rekommenderar, placerar och underhåller pensionskapital.
 
Tjänsten är framtagen helt utan intressekonflikter. Det som är bäst lämpat för dig styr varje beslut vi fattar. Därför tar vi aldrig emot ersättning från någon annan än dig som kund. 
När vi optimerar din pension

Pensionssammanställning

Vi sammanställer hela ditt pensionskapital.

Sänker avgifter

Vi ser över möjligheter att slå samman eller flytta ditt kapital för att sänka dina avgifter. 

Löpande underhåll

Placeringarna mår 

bäst av underhåll, eftersom både världen och fonderna förändras och så också förutsättningarna i försäkringsbolagen där du har dina pengar.

Placerar

Vi ger förslag på portföljer

i din risknivå med god riskspridning, låga avgift och hög riskjusterad avkastning

LÅG KOSTNAD

Från 59 kr/mån
Om du har flera pensionsförsäkringar blir det en extrakostnad på 39 kr per extra försäkring. 
Inga intressekonflikter (!)

Ärlig rådgivning utan dolda incitament!

I optimeringstjänsten får Prisma inte betalt från någon annan än dig som kund. Vårt enda incitament är att göra dig så nöjd som möjligt.

Vi har inga intressekonflikter då vi väljer bort fondbolag som ger extra betalt till förmedlare.  

bottom of page