KUNSKAP OCH ERFARENHET

Vilken kunskap och erfarenhet har du av att spara i värdepapper?

(aktier, fonder, räntepapper, obligationer, hedgefonder m.m.)

Du känner inte att du har någon kunskap eller tidigare erfarenhet av pensionssparande. 

Du har viss erfarenhet och kunskap om att spara i fonder, aktier eller andra finansiella instrument.

Du som är professionell kund. Enkla frågor om sparhorisont och förklaringar om olika risker är exkluderade.