top of page
RISK OCH AVKASTNINGSVILJA

Här följer exempel på hur din pension kan utvecklas i under en femårsperiod.

Vilken risknivå passar dig?

- 20 %

 - 10%

 + 30 %

 + 15 %

Blå linje tilltalar den försiktiga spararenFöredrar du ett tryggare sparande framför chans till god avkastning är detta rätt risknivå för dig.

Grön linje tilltalar den Offensiva spararen. Passar dig som tycker att möjlighet till hög avkastning är viktigare än ett tryggt och stabilt sparande.

bottom of page