top of page
Prismas förvaltningsprocess 

STRATEGIER

 

En tydlig strategi anpassad för placeringshorisonten är nyckeln till en god placering. Att tajma börsens nedgångar och uppgångar är mycket svårt och allt för spekulativt. Historien berättar att aktiefonder är bäst vid längre placeringshorisont och troligtvis är det även så framöver. Räntepapper, obligationer och alternativa investeringar fungerar bra som risksänkare på kortare sikt.

AVKASTNING 2019 (190101-190401)

PORTFÖLJSTRATEGIER

PROCENTANDEL

AKTIEFONDER

DEFENSIV

Risknivå: Mycket Låg

Innehåller 20 % aktiefonder och 80 % räntefonder och alternativa fonder. Målavkastning är 1–5 % per år med risk att du enskilt år få en nedgång upp till 20 %.

20.png

Skandia: 3,96 %

SEB: 4,47 %

SPP: 4,10 %

Folksam: 4,05 %

Movestic: 3,55 %

LF: 3,83 %

def.png

​BALANS

Risknivå: Mellan

Innehåller 60 % aktiefonder och 40 % räntefonder och alternativa fonder. Målavkastning är 5–8 % per år med risk att du enskilt år få en nedgång upp till 20 %.

60.png

Skandia: 11,88 %

SEB: 10,42 %

SPP: 9,73 %

Folksam: 10,07 %

Movestic: 8,14 %

LF: 10,00 %

Balans.png

OFFENSIV

Risknivå: Hög

Innehåller 80 % aktiefonder och 20 % räntefonder.

Målavkastning är 7–10 % per år med risk att du enskilt år få en nedgång upp till 30 %.

80.png

Skandia: 15,05 %

SEB: 12,88 %

SPP: 12,91 %

Folksam: 12,88 %

Movestic: 12,73 %

LF: 13,09 %

Off.png

MAXIMAL

Risknivå: Mycket hög

Innehåller 100 % aktiefonder.

Målavkastning är 9–15 % per år med risk att du enskilt år få en nedgång upp till 40 %.

100.png

Skandia: 18,55 %

SEB: 17,55 %

SPP: 17,47 %

Folksam: 17,33 %

Movestic: 16,21 %

LF: 16,14 %

Max.png

Gröna linjen visar Strategins avkastning. 

Gula linjen visar DJ World Index

 

Historisk avkastning

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Folksam

Strategi Defensiv

 

Strategi Balans

Strategi Offensiv

Strategi Maximal

SPP

Strategi Defensiv

 

Strategi Balans

Strategi Offensiv

Strategi Maximal

Skandia

Strategi Defensiv

 

Strategi Balans

Strategi Offensiv

Strategi Maximal

SEB

Strategi Defensiv

 

Strategi Balans

Strategi Offensiv

Strategi Maximal

Movestic

Strategi Defensiv

 

Strategi Balans

Strategi Offensiv

Strategi Maximal

2018

-1,0 %

 

-3,2 %

-4,4 %

-4,9 %

2018

-1,2 %

 

-2,2 %

-3,0 %

-2,4 %

2018

2,4 %

 

1,8 %

1,5 %

-0,3 %

2018

-2,1 %

 

-3,2 %

-4,0 %

-5,0 %

2018

-1,6 %

 

-2,1 %

-5,2 %

-4,2 %

2017

3,8 %

 

7,6 %

11,4 %

16,9 %

2017

3,6 %

 

8,3 %

10,3 %

17,1 %

2017

2,9 %

 

8,1 %

10,8 %

12,4 %

2017

3,8 %

 

7,7 %

11,5 %

15,4 %

2017

5,3 %

 

8,3 %

13,5 %

18,3 %

2016

4,3 %

 

9,8 %

12,9 %

16,0 %

2016

5,8 %

 

10,3 %

13,2 %

15,4 %

2016

4,6 %

 

8,3 %

10,2 %

13,4 %

2016

4,5 %

 

7,5 %

10,9 %

16,1 %

2016

4,8 %

 

8,7 %

12,6 %

17,1 %

2015

2,1 %

 

5,3 %

6,5 %

8,4 %

2015

1,2 %

 

5,3 %

9,4 %

16,3 %

2015

1,8%

 

7,4 %

13,2 %

14,4 %

2015

1,2 %

 

3,6 %

8,3 %

11,7 %

2015

2,5 %

 

5,1 %

7,5 %

14,0 %

2014

9,4 %

 

15,0 %

 

18,0 %

25,9 %

2014

8,7 %

 

15,1 %

 

22,7 %

29,6 %

2014

9,0 %

 

20,0 %

 

24,3 %

31,1 %

2013

7,6 %

 

18,7 %

21,9 %

25,4 %

2013

8,2 %

 

17,5 %

25,8 %

31,0%

2013

-

 

-

-

-

2014

9,2 %

 

20,2 %

 

23,5 %

26,0 %

2013

7,6 %

 

18,5 %

23,6 %

23,4 %

2014

9,2 %

 

15,9 %

 

19,0 %

25,6 %

2013

7,6 %

 

15,6 %

22,0 %

26,7 %

 

Avgifter

Många vet att höga avgifter äter upp en stor del av sparandet. Färre vet hur mycket de faktiskt betalar till försäkringsbolag och fondförvaltare. Prismas portföljer är framtagna för att ge dig som kund den bästa förutsättningen till en starkt växande pension, givet risknivån. Därför ser vi till att dina pensionspengar placeras i en sammanställning fonder som tillsammans ger en riktigt bra avgift. 

Folksam

Strategi Defensiv

 

Strategi Balans

Strategi Offensiv

Strategi Maximal

0,66 %

 

0,68 %

0,74 %

1,03 %

Movestic

0,79 %

 

0,67 %

0,55 %

0,79 %

SPP

0,52 %

 

0,51 %

0,52 %

0,90 %

SEB

0,60 %

 

0,69 %

0,95 %

1,08 %

Skandia

0,54 %

 

0,66 %

0,83 %

0,81 %

LF

0,79 %

 

0,67 %

0,55 %

0,79 %

FONDURVALSPROCESSEN

 

Vi utvärderar samtliga valbara fonder i följande pensionsbolag: Skandia, SPP, Länsförsäkringar, SEB, Folksam och Movestic. Det är cirka 100 fonder valbara för pensionssparande i respektive fondbolag. Vi börjar med att eliminera alla intressekonflikter genom att exkludera/diskvalificera fonder som ger rådgivare ersättning/courtage.

Vi analyserar kvarvarande fonder utifrån utvärderingsmått nedan:

 

  • Fondens avgift

Låga avgifter har statistiskt bevisats vara mycket positivt för utvecklingen av en placering. Förvaltningsavgiften ska täcka fondbolagets kostnader för att bland annat administrera sparandet, informera dig och andra andelsägare, göra analyser av marknader och företag, placera pengarna, depå (Förvaringsbanken) samt tillsyn (Finansinspektionen).
Avgiften anges som en årlig procentsats och tas ut med 1/365-del varje dag. När du ser avkastningen för din fond är avgifterna alltid bortdragna. Läs mer: https://fondkollen.se/fakta-om-fonder/avkastning-avgifter/mer-om-avgifter/

 

  • Historisk avkastning 

Ett ekonomiskt begrepp som beskriver hur mycket en tillgång förändrats i värde från en tidigare tidpunkt. Prisma analyserar fondernas historiska avkastning på perioderna 1, 3, 5 och 10 år.

 

  • Standardavvikelse

Standardavvikelse mäter hur mycket fondens avkastning under de senaste 36 månaderna i snitt har avvikit från medelavkastningen.

Läs mer: https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2018/11/19/sa-mats-risken-i-dina-fonder.html

 

  • Sharpekvot

Sharpe mäter den riskjusterade avkastningen och anger hur mycket tilläggsavkastning fonden har avkastat i relation till avkastningens volatilitet. Positivt sharpetal indikerar att fondens risktagning har varit lönsam och ju högre sharpetal, desto bättre har fonden avkastat i förhållande till sin egen risk. Bra artikel som beskriver sharpekvot: https://rikatillsammans.se/sharpekvot/

 

  • Hållbarhet

Ansvarsfulla investeringar handlar om att nå en långsiktigt hållbar utveckling som tar hänsyn till kommande generationer. Att investera hållbart och ansvarsfullt innebär ett engagemang från fondbolagen där de ställer krav på och tar särskild hänsyn till de bolag vars aktier fonden placerar i. Miljö, energi och klimatfrågor står ofta i fokus, liksom mänskliga rättigheter, arbetsmiljöfrågor, antikorruption och god affärsetik. Fonder som tar särskilda hållbara och ansvarsfulla hänsyn kallas ibland för SRI-fonder. SRI är en förkortning av engelskans Sustainable and Responsible Investments, som betyder just hållbara och ansvarsfulla investeringar. Hållbar innebär hållbar långsiktig utveckling för kommande generationer och ansvarsfull står för frågor såsom mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och miljö. Alla hållbarhetsprofiler finns listade här.

 

  • Informationskvot

Informationskvoten är fondens och indexets avkastningsdifferens, alltså alphas förhållande till tracking error. Informationskvoten beskriver hur mycket årlig extra avkastning har uppnåtts i förhållande till den aktiva risk som tagits. En högre informationskvot indikerar en bättre effektivitet än genomsnittligt.

 

  • Alpha

Alfa anger hur mycket placeringen har avkastat över eller alternativt under i förhållande till sin marknadsrisk och beskriver vilken inverkan portföljförvaltarens placeringsbeslut har på fondens avkastning. Alpha används allmänt som fonders lönsamhetsmätare. Ett positivt alpha-tal indikerar att fonden avkastat mer än jämförelseindexet.

 

  • Beta

Beta är en riskmätare, som mäter fondens marknadsrisk och hur känslig fondens värde är för ändringar på marknaden.  Fondens jämförelseindex används ofta för att framställa ändringar i marknadens värden. Beta beskriver hur mycket fondens värde ändras procentuellt i medeltal, då marknaderna ändras med en procentenhet. Ifall beta är högre än ett, stiger fondandelens värde i en stigande marknad i medeltal mera än marknaden.

 

  • Trackning error

Tracking Error anger hur noggrant fondens avkastning har följt jämförelseindexets avkastning.  Ett högt tracking error indikerar att fondens avkastning har varierat kraftigt i förhållande till jämförelseindexet. I aktivt förvaltade fonder är tracking error ofta högt medan indexfonders tracking error i regel är nära noll.

  • Active share

Active share anges som ett tal mellan 0-100 och anger i procent hur stor andel av fondens innehav som avviker från dess jämförelseindex. Noll procent active share innebär att fonden har exakt samma innehav och samma fördelning av innehaven som jämförelseindexet. 100 procent active share innebär att inga av fondens innehav finns representerade i indexet.

bottom of page