Ökad popularitet av sjukvårdsförsäkringar

Antalet personer med privat eller arbetsgivarbetald sjukvårdsförsäkring fortsätter att öka. Statistik för det fjärde kvartalet 2015 visar att antalet tecknade sjukvårds-försäkringar uppgår till 648 000, vilket är en ökning med 35 000 personer, eller 6 procent, jämfört med fjärde kvartalet 2014.

En typisk sjukvårdsförsäkring omfattar sjukvårdsrådgivning, vårdplanering, specialistvård och rehabilitering. Akut vård eller vård för tidigare uppkomna sjukdomar omfattas inte. Sjukvårdsförsäkringen är ett komplement till den offentliga hälso- och sjukvården och konkurrerar inte med den offentligfinansierade vården. Den utförs helt i privat regi.

Läs mer om statistiken här: http://www.svenskforsakring.se/Huvudmeny/Fakta--Statistik/Statistics-list/Sjukvardsstatistik/Sjukvardsforsakringsstatistik-20151/