Sjukskrivningar på grund av stress har ökat 70 procent - på bara 4 år


Svenskarnas stress fortsätter att öka - och allt fler blir sjukskrivna!

En ny rapport från fackförbundet Vision visar att antalet personer i Sverige som sjukskrivs på grund av stress har ökat dramatiskt under de senaste åren. Mellan 2012 och 2014 har antalet stress-relaterade sjukskrivningar ökat med hela 70 procent. De som drabbats hårdas är kvinnor, bland dem har antalet sjukskrivningar fördubblats under samma period.