Sjukskrivningar på grund av stress har ökat 70 procent - på bara 4 år


Svenskarnas stress fortsätter att öka - och allt fler blir sjukskrivna!

En ny rapport från fackförbundet Vision visar att antalet personer i Sverige som sjukskrivs på grund av stress har ökat dramatiskt under de senaste åren. Mellan 2012 och 2014 har antalet stress-relaterade sjukskrivningar ökat med hela 70 procent. De som drabbats hårdas är kvinnor, bland dem har antalet sjukskrivningar fördubblats under samma period.

Vision har utgått ifrån siffror från Försäkringskassan och det är tydligt att de som drabbas hårdast är anställda inom kvinnodominerade yrken. De som oftast blir sjuka av stressen är socialsekreterare och psykologer.

Dessa yrken har sett en kraftig ökning i arbetsbördan. Detta beror främst på de allt högre kraven på dokumentation vid ärenden där ungdomar och ensamkommande flyktingbarn ingår.

I branscher där sjukskrivningarna ökar som mest kan man även se att en ond cirkel uppstår. De anställda som inte sjukskrivs får mer att göra när deras kollegor tvingas stanna hemma och det resulterar i sin tur i att de också riskerar att gå in i väggen.

Det är svårt att täcka upp för de anställda som sjukskrivs då bristen på exempelvis socialsekreterare är omfattande.

Relaterad nyhet