top of page

Sjuk- och olycksfallsförsäkring

 

En sjuk- och olycksfallsförsäkring ger en engångsersättning om du på grund av en sjukdom eller ett olycksfall får en bestående invaliditet. Vid vissa allvarliga sjukdomar kan ett engångsbelopp utbetalas direkt när du får diagnosen.

En sjuk- och olycksfallsförsäkring kan bland annat ge ersättning:

 

  • vid bestående skada (medicinsk invaliditet)

  • vid långvarig arbetsoförmåga (ekonomisk invaliditet)

  • för kostnader i samband med vård vid olycksfall

  • vid vissa allvarliga diagnoser (alla bolag ersätter inte)

  • vid dödsfall (livförsäkring)

Nedsatt Funktionsförmåga (Medicinsk invaliditet)

Ersättningen beräknas på hur stor invaliditetsgraden är (1-100%). Det kan exempelvis gälla för amputation, epilepsi, ledsjukdom eller stroke.  Detta gäller både vid sjukdom eller olycksfall.

Ekonomisk invaliditet

Detta betyder att man har fått en skada som skapat nedsatt arbetsförmåga. Ingår inte alltid i försäkringar som riktar sig till äldre personer.

 

Händelseförsäkring

Får man diagnosen att man har en av de sjukdomar som denna del av försäkringen täcker betalas en engångsersättning ut. Denna kan exempelvis räknas ut genom att vara 10 % av hela försäkringsbeloppet. Vilka sjukdomar som detta gäller kan variera något mellan olika bolag men framgår alltid av försäkringsavtalet.

bottom of page