top of page

SJUKFÖRSÄKRING

Täcker upp inkomstbortfall om du blir sjuk.

Om du skulle bli långvarigt sjuk till minst 25 % går försäkringen in och ersätter ditt inkomstbortfall. Ersättning utbetalas efter 3 månaders sjukskrivning.

 

Ersättningen från Försäkringskassan är normalt 80 % av din inkomst upp till en lön på 7,5 prisbasbelopp

(ca 21 430 kr före skatt) vid sjukskrivning. Får du aktivitets- eller sjukersättning (tidigare förtidspension) sjunker ersättningen ner till 65 % från Försäkringskassan. Sjukförsäkringen täcker inkomstbortfallet utöver ersättningen från försäkringskassan.

 

Anställda kan teckna sjukförsäkring upp till 90 % av lönen, upp till 20 inkomstbasbelopp och därefter

70 % av lönen upp till 30 inkomstbasbelopp. Företagsägare kan teckna sjukförsäkring upp till 108 % av lönen, upp till 7,5 prisbasbelopp, därefter

90 % av lönen upp till 10 inkomstbasbelopp, s.k. konsolideringssjuk.

 

I denna sjukförsäkring ingår Samtalsstöd, en tjänst som omfattar rådgivning, chefsstöd, hälsocoaching och individuellt krisstöd samt rehabiliteringsförsäkring.

bottom of page